Omistajanvaihdos

Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta, tutkimuksia ja kehittämisprojekteja yrittäjyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Koulutuksiin osallistutaan tutkintokoulutuksen, avoimen ammattikorkeakouluopiskelun ja täydennyskoulutuksen kautta. Yrittäjyys ja omistajanvaihdostilanteet kytkeytyvät opiskelijan henkilökohtaisiin opintoihin. Jatkajaa voidaan etsiä aloilla ja Dynastart -sivuston kautta. Yrityskohtaisia projekteja toteutetaan räätälöidysti, sopimuksen mukaan.

Dynastart -sivusto

Omistajanvaihdosta harkitsevalle on Päijät-Hämeessä tarjolla apua monelta eri toimijalta. Mikäli harkitset yrityksen myyntiä tai ostamista pääset asiassa eteenpäin seuraavien organisaatioiden avulla.

Finnvera

Yksi tapa ryhtyä yrittäjäksi on olemassa olevan yrityksen ostaminen. Yritysjärjestelyissä rahoitusta tarvitaan yleensä kauppahinnan maksamiseen, investointeihin tai käyttöpääomaan. Finnvera tarjoaa näihin tilanteisiin lainoja ja takauksia.

Lisätietoja Finnveran sivustolta​

Hämeen ELY-keskus

ELY-keskuksesta saa tukea, kun yritys kehittää omaa toimintaansa. ELY-keskus tarjoaa palveluita, joiden avulla tähdätään pk-yritysten yritystoiminnan kasvuun ja kehittämiseen, liiketoiminnan ja johtamistaitojen tehostamiseen, teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, henkilöstön ammattitaidon päivittämiseen tai uusien työntekijöiden kouluttamiseen.

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksen sivustolta​

Hämeen kauppakamari

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Palvelemme alueemme yrityksiä ja yhteisöjä tiedottamalla, neuvomalla ja edistämällä niiden verkottumista ja yhteistyötä.  Jäsenpalveluistamme tunnetaan erityisesti koulutuspalvelumme. Kauppakamarimme jäsen saa maksutonta perusneuvontaa laki- ja veroasioissa.

Hämeen TE-toimisto

Starttiraha edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Se turvaa yrittäjän toimeentulon siltä ajalta, jonka yritystoiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen arviolta kestää – kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan. Starttiraha on TE-toimiston myöntämää harkinnanvaraista tukea henkilölle, joka aloittaa yritystoiminnan. Sen myöntämisessä otetaan huomioon mm. toimialan yritysten kilpailutilanne ja uuden yritystoiminnan tarve paikkakunnalla jonne yritystoiminta käynnistyy. Starttirahaa on mahdollista saada myös omistajanvaihdostilanteissa.

Lisätietoa startti​rahasta ja sen hakemisesta​

Päijät-Hämeen Yrittäjät

Päijät-Hämeen Yrittäjät tarjoaa jäsenistölleen koulutusta, verkostoja sekä neuvontaa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Yrityspörssi.fi-palvelussa yrittäjän on mahdollista jättää myynti-ilmoitus liiketoiminnasta ja yrittäjäksi aikova voi tehdä ostoilmoituksen jonkin toimialan yrityksestä. Yrittäjäjärjestö myös ohjaa omistajanvaihdosta harkitsevan yrittäjän julkisten tai yksityisten omistajanvaihdospalveluiden puoleen.​​