Osuuskuntakoulutus oli oikein kattava paketti

LAMKin Osuuskuntakoulutus keräsi maanantaina 14.12. yhteen FellmanniCampukselle monialaisesti osuuskuntayrittäjiä, aiheesta kiinnostuneita opiskelijoita sekä ohjaavia opettajia ja muuta henkilökuntaa. Kouluttajana toimi Ulla Leppänen Tampereen seudun osuustoimintakeskuksesta.

Koulutuksessa käsiteltiin mm. osuuskunnan perustamisasioita, hallituksen jäsenten vastuita, lakisääteisiä vakuutuksia, taloushallinnon järjestämistä sekä osuuskunnan verotusta. Aiheita käsiteltiin olemassa olevien Motions ja M.IDEA osuuskuntien kokemuksien kautta.

- Koulutus oli oikein kattava paketti, jossa yhdistyivät niin osuuskunnan perustaminen kuin jo pidemmälle viety osuus työnantaja-asioista ja oman työn hinnoittelusta. Vaikka olen käynyt osuuskunnan perustamisen kertaalleen läpi niin taas tuli pari uutta asiaa silläkin saralla, kertoi Mediatoimisto M.IDEAn Joonas Nieminen.

- Yritysmäisessä oppimisympäristössä oppiminen soveltuu hyvin ja motivoi ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Ohjaajilla on hyvä olla tulevaisuudessa yrittäjyyskasvatusvalmiuksia nykyistä laajemmin. Osuuskuntakoulutuksessa keskityttiin käytännönläheisesti ja konkreettisesti osuuskunnan perustamisessa ja toiminnassa huomionarvoisiin seikkoihin, tuumi Minna Cheung Muotoiluinstituutista.

Koulutuksen mahdollisti Kestävän yrittäjyyden innovaatiot (KESY) hanke.