Sensen finaaleiden 5. työpajan sisältö

Viides työpaja käsittelee myyntipuheita. Työpajassa tullaan suunnittelemaan myyntipuhetta muun muassa asiakastarpeen, tuotteen hyötyjen ja kilpailuetujen kautta. Lisäksi työpajassa harjoitellaan itse myyntipuheen pitämistä ja esiintymistä.

Myyntipuheissa on erityisen tärkeää miettiä ensivaikutelmaa, jonka esiintyjä antaa yleisölleen. Ensivaikutelman avulla kiinnitetään yleisön huomio itse aiheeseen. Myyntipuheen pitää keskittyä asiakkaan tarpeeseen, jonka myytävä tuote tai palvelu täyttää. Lisäksi on mietittävä ja tuotava julki tuotteiden hyödyt. Myyntipuheessa on myös esiteltävä, miten edellä mainitut hyödyt saavutetaan.

Myyntipuheissa kannattaa usein myös ottaa kantaa omien tuotteiden tai palveluiden kilpailuetuihin, jotka erottavat ne kilpailijoistaan. Näin saadaan asiakas miettimään todellisia hyötyjä aikaisemmin käyttämiinsä tuotteisiin nähden. Myyntipuheita rakentaessa on hyvä asettua asiakkaan saappaisiin ja miettiä, miten saisi asiakkaan samaistumaan tuotteeseen. Samaistumisen voi saada aikaan muun muassa tarinan avulla.