Ympäristöhaasteiden ratkaisuun avoin innovaatiotyökalu

Maailman johtava ympäristöalan palveluita tarjoava Veolia Environnement ja Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy lanseeraavat joulukuussa Suomessa täysin uudentyyppisen avoimen verkkoalustan ja toimintamallin, joka tarjoaa ympäristöteknologia-alan yrityksille mahdollisuuden esitellä innovaatioitaan ja osaamistaan kansainväliselle foorumille. http://www.nordicinnovationaccelerator.com/en/

Malli pohjautuu Veolia Innovation Accelerator -ohjelmaan, joka etsii avoimen innovaation avulla uusia ideoita ja teknologioita valmiiksi määriteltyihin ja asiakkaiden tarpeista lähteviin ympäristöalan kysymyksiin. Veolia asettaa alustan kautta haasteita, joihin yritykset voivat esittää ratkaisuja. Kiinnostavia ehdotuksia esittäneet yritykset kutsutaan Ranskaan jatkokeskusteluihin.

Paikallisesti räätälöity verkkoalusta ja LADECin isännöimä Nordic Innovation Accelerator on suunnattu Suomessa ja Pohjoismaissa toimiville erikokoisille ja eri vaiheessa oleville cleantech-yrityksille, jotka haluavat nopeuttaa kehittämänsä teknologian markkinoillepääsyä verkostoitumisen ja yhteistyön kautta.

”Yritykset eivät menesty kansainvälisillä markkinoilla yksin. Avoimen innovaation hyödyntämisestä on tullut keskeinen keino tehostaa myös ympäristöteknologia-alan yritysten innovaatioprosessia ja synnyttää vuorovaikutuksen avulla menestyvää liiketoimintaa”, toteaa Veolia Environnement -yhtiön Innovation Accelerator -ohjelmasta vastaava projektipäällikkö Nicolas Marechal-Abram.

”Näemme Veolian kanssa käynnistyneen yhteistyön merkittävänä askeleena aktivoida suomalaisia teollisuusyrityksiä tiivistämään yhteistyötään pienten tai alkavien cleantech-yritysten kanssa. Veolian asiantuntijoiden antama tuki ja yhtiön pilottilaitokset tarjoavat tehokkaan keinon uuden teknologian todentamiseen ja samalla nopeutetun väylän kansainvälisille markkinoille”, LADECin kehittämispäällikkö Nina Harjula sanoo.

Pilottiohjelmasta kerrottiin ensimmäistä kertaa LADECin järjestämässä Corporate Cleantech Venture Day -tapahtumassa Lahdessa 20.11.2013. Jatkossa tavoitteena on laajentaa avoimen innovaation mahdollistavaa palvelua myös muille teollisille toimijoille, jolloin eri tahot voivat Veolian tavoin hyödyntää verkkoalustaa innovaatioiden etsimiseen. Nina Harjulan mukaan Veolia on kiinnostunut lisäksi yhteishankkeista, joissa haetaan Smart Building tai Smart City -tyyppisiä ratkaisuja. Nordic Innovation Accelerator on nyt avattu ja siihen voi tutustua osoitteessa:

Lisätiedot:

Nina Harjula, puh. 050 5180 915, nina.harjula[at]ladec.fi