Hämeen ELY-keskus

Hämeen ELY-keskus

ELY-keskus tukee yritysten toiminnan kasvua ja kehittämistä rahoittamalla yritysten kehittämishankkeita. Hämeen ELY-keskus toimii Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueella, toimipisteet sijaitsevat Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Hämeen ELY-keskus tarjoaa yrityksille muun muassa tuotteistettuja asiantuntijapalveluja, joissa asiantuntijapalvelun hintaan myönnetään harkinnan mukaan tukea. Tuotteet ja lisätiedot löytyvät Internetistä sivulta www.ely-keskus.fi/asiantuntijapalvelut.

Kehittämisavustus on tarkoitettu yrityksen hankkeenomaiseen kehittämiseen, eli yritysten tavanomaiseen liiketoimintaan liittyviin toimenpiteisiin ei myönnetä tukea. Kehittämishankkeen täytyy olla yrityksen toiminnan kannalta merkittävä. Hankkeen merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan mm. yrityksen koko ja taloudellinen tilanne. Tuettavalla yrityksellä täytyy olla edellytykset jatkuvaan, kannattavaan toimintaan, ja yrityksen oman rahoitusosuuden täytyy olla kunnossa. Kehittämisavustus on maksimissaan 50 % hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Kehittämisavustuksen lisäksi yritykselle voidaan myöntää investointitukea kehittämiseen liittyviin hankintoihin. Esimerkiksi tuotannon kehittämiseen liittyvien koneiden ja laitteiden uusimiseen voi saada investointitukea.

Valtionavustuksia koskevan ohjeistuksen mukaan yritysten kehittämisavustusta ei voida myöntää esimerkiksi mainontaan, markkinointiin tai myyntiin liittyviin toimenpiteisiin. Avustusta ei voida myöntää koulutusten ja kurssien hankintaan, elleivät ne ole osana laajempaa kehittämishanketta. Vientiä tai jakeluverkon perustamista ei voida tukea kehittämisavustuksella. Vahvasti kilpailuja, kuluttajalle suunnattuja palveluja ei yleensä tueta, linjauksissa voi olla aluekohtaisia eroja.

Yritystukien lisäksi ELY-keskuksen yrityspalveluista löytyvät:

  • yrityksen perustamisneuvonta ja kaupparekisteripalvelut
  • maaseutuyritysten kehittämistuet
  • energiatuet
  • kansainvälistymisasiantuntijoiden palvelut
  • Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin teknologia-asiantuntijoiden palvelut
  • Keksintösäätiön innovaatioasiantuntijan palvelut (neuvontaa uusien tuotteiden suojaamiseen ja kaupallistamiseen)

 

Lataa esite ELY-keskuksen yrityspalveluista täältä (HUOM! 2-puolinen)

Toimiala: 
urheilu
tekniikka
muotoilu
liiketoiminta
hyvinvointi
ruoka ja juoma

Yhteystiedot:

Hämeen ELY-keskus
Kirkkokatu 12
15140
Lahti
Henkilön yhteystiedot: