Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

Oman yrityksen perustaminen on eräs keino työllistää itsensä. Yritysten perustamista pidetään työvoimapoliittisesti tärkeänä, sillä yrityksen perustaminen voi luoda työntekomahdollisuuksia yrittäjän lisäksi myös muille työntekijöille.

Päijät-Hämeen TE-toimisto tukee uuden yritystoiminnan aloittamista järjestämällä yritystoiminnan perustamiseen liittyvää neuvontaa sekä valmentavaa koulutusta yrittäjiksi aikoville. TE-toimisto voi tietyin edellytyksin myöntää aloittaville yrittäjille toimeentulon turvaamiseksi ns. starttirahaa ajalle, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Toimiala: 
liiketoiminta

Yhteystiedot:

Päijät-Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto
Kauppakatu 11
15141
Lahti
Henkilön yhteystiedot: